Vraag / antwoord

IK BEN MIJN BANKPAS VERLOREN/GESTOLEN/ KWIJT GERAAKT WAT MOET IK DOEN? Neem direct contact op met Gerwich bewindvoering & inkomensbeheer.

Neem nooit zelf met de bank contact op!

De bewindvoerder zal voor u een nieuwe pas aanvragen en deze aan u ter beschikking stellen.

IK HEB EXTRA GELD NODIG HOE VRAAG IK DAT AAN? Om extra geld aan te vragen zult u contact moeten opnemen met Gerwich bewindvoering & inkomensbeheer.

Dit kan telefonisch of via e-mail (gerwichbewind@hotmail.com).

Indien het via e-mail wordt verzocht, vermeldt u dan duidelijk op welke datum u de gelden – indien de bewindvoerder akkoord gaat – op uw rekening wenst te ontvangen.

IK WIL GRAAG INFORMATIE OVER MIJN FINANCIËN HOE VRAAG IK DAT AAN? Gerwich bewindvoering & inkomensbeheer verstuurt – indien u dit heeft aangevraagd – aan het einde van elke 2e maand een overzicht van uw inkomsten en uitgaven.

U kunt zich daarvoor telefonisch of schriftelijk aanmelden.

HOE LANG DUURT EEN AANVRAAG BEWINDVOERING? Vanaf het moment dat u het intake formulier heeft ingezonden en u bent geïnformeerd dat Gerwich bewindvoering & inkomensbeheer een bereidverklaring zal afgeven, ongeveer 6-8 weken.

 

IK ONTVANG FINANCIËLE POST WAT MOET IK DAARMEE DOEN? Financiële correspondentie die u op uw woonadres heeft ontvangen, kunt u doorzenden naar Gerwich bewindvoering & inkomensbeheer.

De betreffende instanties zullen dan worden verzocht het correspondentieadres aan te passen, zodat u de post niet meer op uw woonadres zult ontvangen.

DOET EEN BEWINDVOERDER OOK AANGIFTE INKOMSTENBELASTING? Ja, uw bewindvoerder zal – indien er door de belastingdienst een verzoek wordt gedaan tot het doen van aangifte van inkomsten belasting – deze aangifte verzorgen.
IS ER EEN MINIMUM BEDRAG WAAR IK RECHT OP HEB ALS LEEFGELD? Nee, het weekgeld wordt vastgesteld naar aanleiding van het beschikbare budget. Dit is individueel bepaald.
WAAROM WORDT DE KINDERBIJSLAG NIET IN ZIJN GEHEEL AAN MIJ OVERGEMAAKT? Kinderbijslag is bedoeld voor de kosten die kinderen betreffen.

Dit is niet alleen voor kleding, maar ook voor energiekosten, verzekering, levensonderhoud, etc., die hoger zullen zijn, dan wanneer er geen kinderen deel zouden uitmaken van het huishouden.

Uw bewindvoerder zal met al deze aanvullende kosten rekening houden bij de vaststelling van het bedrag van de kinderbijslag, dat u kunt besteden aan “ leuke aankopen” en /of kleding.

WAAROM ONTVANG IK DE ZORG EN HUURTOESLAG NIET OP MIJN REKENING? Zorgtoeslag is ter compensatie van de zorgkosten en wordt daarvoor gebruikt; de huurtoeslag is ter compensatie van de hoogte van de huur en wordt gebruikt om de huur te betalen.

Beide toeslagen zijn niet vrij te besteden.

WAAROM BETAAL IK BANKKOSTEN OP MIJN LEEFGELD REKENING Om een bankrekening met een pinpas te hebben, rekent de bank kosten. Deze kosten worden door de bank van het rekeningnummer ingehouden.

Een bankrekening aanhouden is niet gratis. De kosten worden afhankelijk van de bank of per maand of per kwartaal van de rekening afgeschreven.

WAT IS BEWINDVOERING Het is mogelijk dat mensen door allerlei omstandigheden, bijvoorbeeld vanwege hun lichamelijke of psychische toestand, hun financiële zaken niet kunnen regelen.

Er zijn veel mensen die in zo een situatie verkeren, soms tijdelijk, maar vaak ook blijvend. Bewindvoering is een zogenaamde beschermings-maatregel en is dus bedoeld voor hen die onder bewind staan.

De bewindvoerder, in dit geval Gerwich bewindvoering & inkomensbeheer, behartigt de vermogensrechtelijke belangen van de onderbewindgestelde.

WANNEER IS ONDERBEWINDSTELLING GEINDICEERD Volgens de wet is bewindvoering bedoeld voor mensen die meerderjarig zijn en die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn om hun eigen financiën te regelen.

Voor sommige mensen is bewindvoering tijdelijk, maar vaak ook voor onbepaalde tijd.

Om onderbewindstelling gesteld te worden, dient een daartoe strekkend verzoek bij de kantonrechter te worden ingediend.

Gerwich bewindvoering & inkomensbeheer kan het verzoek namens u indienen.

WIE BETAALD DE KOSTEN VAN DE BEWINDVOERING Bij een toereikend inkomen worden de kosten voor bewindvoering bij de cliënt in rekening gebracht.

Bij een inkomen net boven bijstandsniveau kan voor de kosten van bewindvoering een beroep worden gedaan op de gemeentelijke sociale dienst van uw gemeente.

NEEMT DE BEWINDVOERDER OOK BESLISSINGEN OP PERSOONLIJK VLAK Neen, de bewindvoerder neemt alleen financiële beslissingen.

Dus als u bijvoorbeeld ziek wordt dan neemt de bewindvoerder geen beslissingen terzake bijvoorbeeld de geneeskundige behandelingen die u moet ondergaan.