Onze Visie

Gerwich bewindvoering & inkomensbeheer stelt zich ten doel een ieder met hoge schulden of een ieder die niet zelf in staat is of niet het vermogen heeft het beheer van zijn of haar financiële zaken te regelen, hulp aan te bieden. Een ieder verdient een tweede kans, hoe moeilijk ook! 

Voor Gerwich bewindvoering & inkomensbeheer is het van belang dat er lering uit de wijze waarop achterstanden ontstaan zijn te trekken, maar de focus van Gerwich bewindvoering & inkomensbeheer zal zich voornamelijk richten op het scheppen van overzicht en het tijdig voldoen van de periodieke betalingen. Hierbij is het maken van afspraken ten aanzien van afbetalingsregelingen met eventuele schuldeisers zeer belangrijk met het doel zicht te krijgen op een schuldenvrij bestaan.

Ter verkrijging van bovenstaand doel en voor een goede samenwerking en verstandhouding is wederzijds respect, eerlijkheid en vertrouwen tussen de bewindvoerder, de onderbewindgestelde en/of opdrachtgever van groot belang.