Aanvraagprocedure

U komt tot de conclusie dat u onvoldoende inkomen en/of vermogen heeft om de schuldeisers te kunnen betalen of u acht u zelf niet langer in staat uw vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk te kunnen regelen.

Hoe werkt het intakegesprek?
Naast een eerste persoonlijke kennismaking wordt een intakeformulier met uw persoonlijke gegevens ingevuld. Het intakeformulier geldt als startmodel om zo uw financiële positie (inkomen, vermogen en schulden) in kaart te brengen. Dit is noodzakelijk om te beoordelen of u recht heeft op (aanvullende) toeslagen etc., maar ook teneinde te kunnen vaststellen of rekening is gehouden met de beslagvrije voet. Hierna worden alle crediteuren aangeschreven met het verzoek de schulden niet te laten oplopen met rente en kosten. De volgende stap is het tijdig en stipt betalen van alle vaste lasten, zodat er geen nieuwe schulden ontstaan. Met de schuldeisers wordt vervolgens geprobeert om een regeling te treffen, opdat de schuld wordt voldaan. Op basis van dit intakegesprek kan worden besloten om, hetzij een traject van budgetbeheer op te starten, hetzij een verzoek tot het instellen van beschermingsbewind bij de rechter in te dienen. Indien echter mocht blijken dat de werkzaamheden geen uitstel toelaten, kan alvast vooruitlopend op een beschermingsbewind op vrijwillige basis gestart worden met het beheren van uw budget.

Wie kan een intakegesprek aanvragen?
Een aanvraag of een verzoek tot aanvraag voor budgetbeheer dan wel onderbewindstelling, kan door de navolgende personen worden verzocht:

  • de cliënt zelf;
  • de partner van de cliënt;
  • familieleden van de cliënt, tot in de vierde graad;
  • een hulpverlener; deze heeft dan wel een akkoordverklaring van de cliënt of familie nodig. Indien dit niet mogelijk is, dan dient de aanvraag via het Openbaar Ministerie te worden gedaan.

De aanvraag
Wanneer u een aanvraag voor budgetbeheer of bewindvoering in wilt dienen, kunt u vrijblijvend contact opnemen met Gerwich bewindvoering & inkomensbeheer. Dit kan ook middels het intakeformulier